Won Yip: Ik heb een hoge prijs betaald voor mijn carrière (2023)

01.10.2017

Het begon met één café in Goes en heeft er nu zes in Amsterdam. Won Yip (46) moest al vroeg geld verdienen voor zichzelf en zijn gezin. Hij wil nog een paar jaar zijn best doen en dan echt rustig aan doen. "Ik zou gelukkiger moeten zijn."

"Ik heb een hoge prijs betaald voor mijn carrière. Ik ben in de coronajaren alleen maar op verjaardagsfeestjes van kinderen geweest. De dag dat mijn vader stierf, zat ik 's avonds al aan de bar. Elk jaar ga ik met mijn broers en zus en hun kinderen tien dagen op vakantie, bijvoorbeeld naar Santa Monica in de VS. Als ik naar mijn neefjes en nichtjes kijk, realiseer ik me wat ik al die jaren heb gemist."

Jip heeft gewonnenhij zegt het zonder veel emotie, bijna alsof hij in de Majestic zit, een van zijn restaurants op de Dam. Hij weet dat hij voor dit leven heeft gekozen. “Ik ben van plan om de komende drie tot vijf jaar op volle capaciteit te werken, juist omdat ik die prijs heb betaald. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen, ik heb het allemaal gezien en meegemaakt."

Je kunt dus nu stoppen.

Nee, want ik heb de mijneplichtenaan zakelijke partners en al het personeel. Tegenwoordig probeer ik me minder zorgen te maken en meer aan anderen over te laten. Vroeger moest er aan het eind van de dag gewerkt worden, nu accepteer ik dat dit niet altijd mogelijk is. Het is wat het is.

Is hard werken een Aziatische eigenschap?

"Ik denk het wel. Het zit in mij. Ik denk er niet te veel over na. Als ik voor werk in Los Angeles ben en ik zie een bord van Santa Monica, dan wil ik daar graag een dag of drie heen. Maar Ik kan niet omdat ik naar een andere bijeenkomst in Las Vegas moet. Aan het begin van je carrière ontbreekt het je aan geld, dan aan kennis en uiteindelijk aan tijd.

Wat is Chinees en wat is Nederlands voor jou?

“Chinees: dat arbeidsethos en trots. De Nederlander... (denkt) geniet misschien van zijn succes. Aziaten zien er te weinig van in en ik ook niet.

Zie je jezelf als een immigrant?

“Ja, omdat je anders bent. Ik geef niet echt om populisme, racisme en discriminatie. Mensen hebben veel vrije tijd en dan zitten ze te kletsen op sociale netwerken. Luister, ik ben staande gehouden omdat ik in een dure auto reed. De politie moet willekeurig oordelen. Ik heb daar geen probleem mee. Ook in Singapore kom je vast te zitten in een dure auto."

"Er is veel verontwaardiging. Dat blijkt uit de overwinning van Trump. Ik had het al voorspeld. Omdat ik rook en in de VS buiten op de stoep sta met andere rokers. Er is frustratie en zwakte. Ze zien Trump als iemand die hun taal spreekt."

"ALS NEDERLAND UIT DE HAND GAAT, GAAT IK VERLATEN"

Zie jij Wilders ook winnen?

'Het is mogelijk, en als het in Holland uit de hand loopt, heb ik mijn voorbehoud gemaakt.'

Wat bedoel je?

“Toen heb ik alle mensen waar ik van hou in een vliegtuig gezet en zijn we weggevlogen. Amerika, Azië: alles is mogelijk. Als het aan mij had gelegen was ik tien jaar geleden al vertrokken, maar mijn vrouw wilde niet weg uit Nederland. Begrijp me niet verkeerd, ik hou heel veel van Nederland, maar het is niet langer heilig voor mij."

Lange tijd reisde hij heen en weer tussen Amsterdam en Goes, waar zijn vrouw en twee stiefkinderen woonden. Doordeweeks was hij in Amsterdam of in het buitenland en in het weekend kwam hij vaak naar GoesQuality timemet zijn familie. “En dan ook daadwerkelijk aanwezig zijn, eh, een paar uur niet golfen. Wat voor hem ook niet moeilijk was, want naast zijn werk had hij sowieso geen tijd voor hobby's.

Binnenkort komt zijn vrouw naar Amsterdam. Zijn kinderen hebben het ouderlijk huis al verlaten en studeren in Amsterdam en Utrecht. Hij en zijn vrouw betrekken volgend jaar een penthouse in het nieuwe pand Pontsteiger, met uitzicht over het IJ en de stad. Het is een van de duurste appartementen van Nederland, wat veel publiciteit oplevert. "Ze herkennen me en praten elke dag met me. Mensen zien mij als een rolmodel."

Is dit appartement een statussymbool?

“Nee, het is mij overkomen. Ik toonde interesse en zag de makelaar van Christie's aan me ruiken alsof hij wilde zeggen: "Je kunt het niet betalen." Toen ben ik me erin gaan verdiepen. De advertentie verraste me, het was geen Nederlands. Verder zal er deze week weinig nieuws zijn.

De markt bereikte zelfs China en het dorp waar zijn vader vandaan komt. Het was een soort herstel, aangezien de familie Yip als een mislukking werd beschouwd en verwesterd, met kinderen, die alle vier buiten hun cultuur trouwden. "Niet dat ik de middelvinger opsteek, maar ik denk dat het de moeite waard is om te zien hoe het werkt."

Won Yip: Ik heb een hoge prijs betaald voor mijn carrière (1)

Aan het Amsterdamse IJ wordt gebouwd aan het penthouse dat Won Yip begin vorig jaar kocht

Zdjecia: Jeroen Poortvliet

Zijn ouders kwamen via Cuba naar Nederland, waar ze in de jaren zestig in Brabant en later in Zeeland een Chinees restaurant openden. De kinderen hielpen van jongs af aan mee, de koks en hun gezinnen woonden boven het restaurant. “Mijn jeugd was druk. Ik wist niet beter. Mijn vader was erg conservatief. De opvoeding was spartaans. Hij overleefde zelf een hongersnood op het platteland van China, dus hij begreep niet waar we over klaagden. Er leken twee generaties tussen hen te zitten. Op sommige dagen spraken we alleen maar over "goedemorgen, goedemorgen en goedenacht". Met wat ik nu weet, was onze opvoeding misschien anders geweest, maar soms kan ook de opvoeding van de huidige rijke generatie in twijfel worden getrokken."

Op zijn zestiende verliet hij huis en school omdat hij in zijn levensonderhoud moest voorzien. "Ik had sowieso geen interesse in school. Zijn vader kreeg kanker en stierf vier jaar later toen Won 19 was.

Was je toen close met je vader?

"Nee, de afstand bleef. Maar hij maakte me hoofd van het gezin omdat ik de enige was die al geld had verdiend. Mijn moeder nam de dood van mijn vader heel zwaar en keerde uiteindelijk terug naar China.'

“Ik had een café in Goes, maar ik wilde daar niet mijn hele leven blijven zitten. Toen kreeg ik een tip voor een café in Amsterdam, op de hoek van de Dam. Toen was het nog het wilde westen, vol drugsverslaafden, dealers en pooiers."

"IK WIL DE KOMENDE DRIE TOT VIJF JAAR VOLLEDIG WERKEN"

Ik dacht niet: waar ben ik aan begonnen?

Nee, je moet nooit ergens spijt van krijgen. Als er iets misgaat, is het enige dat telt dat je alles hebt gegeven. Ik hoef steeds minder te weten waarom iets niet werkt. Je moet je verlies accepteren en verder gaan. Soms werkt het gewoon niet. In Las Vegas heb je een hotel op de Strip dat nooit geld heeft verdiend. Dit is de plaats van vorm. Ik zie het als karma: het is wat het is.'

Wat is je motivatie?

'Ik geef niet op. Dat is ook mijn probleem. Ik wil het maximale uit hem halen. Nu ben ik zover dat mensen me bellen en ik projecten kan kiezen. Het is mijn plicht om door te gaan. Als je het Kanaal oversteekt, draai je niet 20 kilometer van het einde terug omdat je moe bent."

Je kunt ook vrijgevig zijn.

“Ja, net als Sinterklaas. Geld is voor mij een hulpmiddel, ik ben geen verzamelaar. Het meest lonende is om anderen te helpen. Het is ook een Aziatisch trekje: als je het goed doet, moet je het ook goed doen. En mijn vader. Maar je bevindt je op dun ijs omdat ik mensen heb verloren voor dit stomme geld. Ze wilden niet horen dat ze een fout hadden gemaakt. En je moet het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat ik geld geef. Ik haat dit."

Als je later langzamer gaat rijden, nemen de kinderen het dan over?

"Niemand wil me. En nu ik erover nadenk, ik wil het niet eens. Het is moeilijk en eenzaam, je moet het verdragen. Je bent de eerste die aankomt en de laatste die vertrekt. En catering is een beleving, het moet altijd leuk zijn. Want als je chagrijnig bent, is dat ook zo met je management en personeel.

Waar hou je van?

“Dus ik moet het vaker doen. Ik heb een mooie nieuwe auto waar ik zelden in rijd. Ik doe mijn eigen ding en denk niet aan de genoegens. Mijn zus, die een nieuw appartement in Amsterdam heeft gekocht, vindt het geweldig. Dit is een teken dat het gezin veel beter bleek te zijn dan destijds werd verwacht.

“Een financier die al vijftien jaar voor mij werkt, is onlangs bevallen van zijn eerste kind. Als hij erover praat, kan ik er ook van genieten. Mooi - misschien is dat niet het juiste woord - er was ook een proces dat gepaard ging met de dood van een 76-jarige toilet die tot het einde bij ons werkte. Dus laat haar horen hoeveel dit bedrijf voor haar betekent.

Jip heeft gewonnen1969. Geboren in Tilburg
1989. De eerste pub Pubbles in Goes
1990. Het eerste zwarte café in Amsterdam
Hij koopt dan andere restaurants op de Dam en wil uitbreiden naar het Leidseplein. Hij bezit onroerend goed in Las Vegas, investeert in het buitenland en is mede-eigenaar van de restaurantketen Sushi Samba.

Lees meer over

hotel industrie

Diepte

ondernemerschap

immigranten ondernemerschap

Won Yip: Ik heb een hoge prijs betaald voor mijn carrière (2)

Paul Scheer

forum-editor

scheer@vnoncw-mkb.nl

+31 70 3490 169

FAQs

Hoeveel zaken heeft Won Yip? ›

Yip heeft zeven horecazaken in Amsterdam en is mede-eigenaar van restaurant Sushisamba Londen, met vestigingen in Londen, Las Vegas en Amsterdam.

Hoeveel kinderen heeft Won Yip? ›

Terug naar Goes waar Yip de meeste weekeinden van het jaar verblijft en waar zijn vrouw en twee kinderen wonen aan het Goese Meer. En nee, Yip heeft niet het gevoel dat de kinderen hem te weinig zien.

Welke horeca is van Won Yip? ›

Hij is eigenaar van onder andere deze zaken:
  • Sushi Samba in Amsterdam, Londen en Las Vegas.
  • Majestic in Amsterdam.
  • EuroPub in Amsterdam.
  • Simply Fish in Amsterdam.
  • Café Zwart in Amsterdam.
  • Yip Fellows in Amsterdam.
Dec 28, 2022

Wie is de eigenaar van restaurant? ›

Een restauranthouder is de eigenaar, exploitant en uitbater van een restaurant. Een andere benaming voor restauranthouder is ook wel restaurateur. Er bestaan verschillende soorten restaurants, die kunnen variëren van een klein tot een groot restaurant of een keten van restaurants.

Wie is Ad Schaap? ›

Ad Schaap (58) is CEO van restaurantketen De Beren. Met 50 franchisevestigingen en 35 bezorgrestaurants draait hij een jaarlijkse miljoenenomzet, maar achteroverleunen is er niet bij. Integendeel. De Rotterdamse horecaondernemer gaat voor verdere groei, ook over de grens.

Hoeveel horecazaken Den Haag? ›

Begin 2021 telde Den Haag 2.630 vestigingen in de horeca-sector. Samen zijn die goed voor 12.720 banen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 07/11/2023

Views: 6112

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.